Aanmeldingsformulier Kunstmarkt 2022

In verband de ontwikkelingen tav de Corona en daarvan het beleid vanuit de regering kunnen we geen zekerheid geven dat de kunstmarkt doorgaat. Wij zijn, zoals alle organisaties, afhankelijk van de ontwikkelingen tav C-19. en de besluiten die genomen worden. 

Als er nog vragen zijn die je wilt stellen nav de aanmelding dan graag contact opnemen met info@dekunstbrug.nl 
Meer informatie zie Kunstmarkt 2022