de Kunstbrug missie-visie en doelstelling

Zelfstandig samen verenigd

"Zelfstandig samen verenigd" is een uitdrukking die op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt, maar in feite een krachtige boodschap van eenheid en individualiteit kan overbrengen.

Wij, bestuur de Kunstbrug, zien meer potentie in een vereniging dan een stichting.
Door een vereniging zijn de kunstenaars zelfstandig samen verenigd zodat ze meer controle hebben over de besluiten, doelgericht kunnen netwerken, hun belangen worden behartigd.

Enquête

Dank aan de kunstenaars voor hun input om tot deze enquête te komen. Het vraagt slechts
7 minuten van je tijd.

Gemeenschappelijk doel

Zonder je eigen autonomie of onafhankelijkheid op te offeren. Individualiteit en uniciteit blijft behouden

Waarom een vereniging

 • Meer zeggenschap
 • Netwerken en fondsenwerving
 • Relaties opbouwen met andere kunstenaars, curatoren, galeriehouders en verzamelaars

Formulier Enquête de Kunstbrug. Zelfstandig samen verenigd

Woon en werk je als kunstenaar in de gemeente Kampen
Zou jij je willen verbinden aan een vereniging voor kunstenaars in Kampen en regio?
Meer zeggenschap in een organisatie voor kunstenaars is positief?
Zijn er in Kampen voldoende mogelijkheden om je kunst te exposeren?
Suggesties die kunnen bijdrage aan meer zichtbaarheid voor de kunst en de kunstenaar
Ter optimalisering van het kunstklimaat in Kampen kan de vereniging het best inzetten op:
Is er ruimte voor Kunst en Kunstenaars in Kampen
Er is te weinig aandacht voor minder bedeelde kunstenaars
Huur zou afgestemd moeten worden op het inkomen van de creatieve vakmensen.
Betaalbare permanente ateliers. Gem Kampen is verplicht hierin te voorzien.
Kunstenaars geven aan verbinding​ met publiek en culturele initiatieven ​te missen. Jij ook?
Hoe kan de vereniging de positie en de rol van de kunstenaar in Kampen versterken
25 april; Atelierbeleid. Kunstenaars krijgen +-30 min tijd om gemeente Kampen bij te praten.
Hoe ervaar jij dit? Wat had je graag anders gezien?
Een maandelijkse bijeenkomst voor kunstenaars, zonder agenda, gewoon elkaar ontmoeten.
Is er behoefte aan cultureel en creatief ondernemerschap waarin de vereniging in kan ondersteunen?
Hoe gaan we de vereniging noemen
Heb je interesse om in het bestuur van de vereniging te komen?
Zou je in een commissie willen deelnemen, verschillende opties in uitklapmenu gezet
Kies een optie
Commissie Expositie
Commissie beleid en uitvoering
Commissie regelementen
Commissie Ballotage
Commissie gemeente contact
Commissie Nat en Internationaal
Commissie in en verkoop
Commissie Kunstuitleen
Geen Commissie
Mist er iets in het aanbod van de commissies, zoja, graag je aanvulling
In alle vragen die zijn gesteld, wat mis je nog, wat dient behandeld te worden, wat zijn we vergeten
Deze enquête tijdens een bijeenkomst toelichten, inverstariseren en evalueren. Kom je ook

Zelfstandig samen verenigd

"Zelfstandig samen verenigd" is een uitdrukking die op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt, maar in feite een krachtige boodschap van eenheid en individualiteit kan overbrengen.

Terwijl je jouw eigen doel en interesses nastreefd, kun je nog steeds samen met anderen gemeenschappelijke doelen bereiken. De individualiteit en uniciteit blijft behouden terwijl je deel uitmaakt van een grotere groep. Zodoende kunnen we samen werken aan een gemeenschappelijk doel zonder je eigen autonomie of onafhankelijkheid op te offeren. De vereniging herinnert eraan dat teamwerk en individualiteit naast elkaar kunnen bestaan, en dat kunstenaars samen geweldige dingen kunnen bereiken.

Staan we als kunstenaar sterker in onze overtuiging vanuit een geloof in de maatschappelijke potentie van beeldende kunst.
In het vertrouwen dat kunst daarom een maatschappelijk draagvlak zal vinden.
De rede dat de vereniging een kunstinhoudelijk programma formuleert waarbij de verbinding centraal staat. 

Waarom een vereniging:

 • Grotere flexibiliteit: Een vereniging kan meer flexibiliteit bieden dan een stichting. Verenigingen zijn over het algemeen informeler en kunnen gemakkelijker worden beheerd, met minder wettelijke formaliteiten en regels die moeten worden gevolgd.
 • Belangenbehartiging: Kunstenaarsverenigingen kunnen opkomen voor de belangen van hun leden, zoals het bevorderen van financieringsmogelijkheden, lobbyen voor betere atelieromstandigheden en het ondersteunen van wetgeving die kunstenaars ten goede komt.

 • Meer controle: In een vereniging, hou je meer zeggenschap over de organisatie. Eigen regels en statuten opstellen en meer zeggenschap hebben over hoe de organisatie wordt geleid
 • Verbeterde fondsenwerving: Verenigingen kunnen beter geschikt zijn voor fondsenwerving dan stichtingen. Ze kunnen lidmaatschap programma's, sponsoring en andere soorten fondsenwervende initiatieven aanbieden die kunnen helpen meer inkomsten voor de organisatie te genereren.
 • Betere netwerkmogelijkheden: als vereniging kunnen we nauwer samenwerken met andere organisaties en individuen in onze branche. We kunnen samenwerken aan projecten en evenementen. Sterkere relaties opbouwen met andere kunstenaars, curatoren, galeriehouders en verzamelaars.  Deze verbindingen kunnen leiden tot nieuwe kansen voor tentoonstellingen, samenwerkingen en verkopen.
 • Professionele ontwikkeling: een kunstenaarsvereniging kan haar leden mogelijkheden bieden voor professionele ontwikkeling, zoals workshops en trainingsprogramma's. Deze programma's kunnen kunstenaars helpen hun vaardigheden te verbeteren, nieuwe technieken te leren en op de hoogte te blijven van de nieuwste trends in ons vakgebied.

  1. De leden stellen een verenigingsbestuur aan. Oudbestuur van de stichting komt niet automatisch in nieuw bestuur van de vereniging. Ze stelt zich wel beschikbaar.
  2. Leden hebben spreek-, stem- en kiesrecht tijdens de algemene ledenvergadering.
  3. Gezamenlijk wordt de missie,visie en de doelstellingen bepaald
  4. Gezamenlijk wordt de hoogte van contributie bepaald en hoevaak per jaar een alg ledenvergadering.

De onderstreepte items in de opsomming daarvan is de intentie om dat te gaan ontwikkelen en organiseren.