Atelierbeleid De Kunstbrug

Atelierbeleid gemeente Kampen

Het 34 jaar lang onderkennen en ontbreken van een beleid

Met de implementatie van het atelierbeleid in de gemeente Kampen is eindelijk een belangrijk en zorgwekkend vraagstuk opgelost en omarmd.
De Kunstbrug, voorheen bekend als Stakk, heeft zich vele jaren lang actief ingezet om dit doel te bereiken.

Het Atelierbeleid van de gemeente Kampen, is een nieuw beleid. Hoewel Kampen al meer dan 34 jaar vastgoed inzet voor ateliergebruik, ontbrak er tot nu toe aan een geformaliseerde visie hierop. Gezien de lange periode waarin gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt voor ateliers en de aanhoudende vraag hiernaar, is beleid noodzakelijk.
Stakk ( nu de Kunstbrug) opgericht in 1990 is ontstaan uit de dringende behoefde dat de gemeente Kampen voorziet in verhuur van ateliers. Stakk is de verhuurder en huurt van gemeente Kampen leegstaande panden waarvan de bestemming 'voorlopig' leegstand is. Voor de kunstenaar en andere belanghebbenden is het van cruciaal belang om precies te weten waar ze aan toe zijn, dat waarin 34 jaar niet in is voorzien.
Met het behaalde atlierbeleid wordt eindelijk voldaan aan de rechtszekerheid en ook de betrouwbaarheid van de lokale overheid. Hierbij hoort de gemeentelijke plicht om beleid correct en consequent toe te passen. Deze duidelijkheid heeft 34 jaar lang ontbroken.

Naast de juridische basis om te beschikken over atelierbeleid, krijgt ondernemen in de creatieve sector een belangrijke plek in het Coalitieakkoord Samen Durven Doen, aldus gem Kampen. 

De cultuurnota ‘Ruimte voor cultuur; bouwstenen cultuurbeleid 2020- 2023’ wat gestart is in 2018 o.l.v. J Weemstra was een eerste stap naar het atelierbeleid. Hierin wordt het accent gelegd op Kampen als stad van kunstenaars. Bij de programmalijn “Ruimte voor Makers” worden twee speerpunten genoemd, namelijk:
1. De aanwezigheid van voldoende betaalbare werkruimtes.
2. Een onderzoek naar de wenselijkheid van het ontstane initiatief voor een culturele broedplaats
hoort hier ook bij.
Daar weer uit voortkomende; Concept Broedplaatst Kampen, Dit heeft veel informatie opgeleverd, waaronder het stuk "Spijkers met Koppen” waarin de verkenning naar de behoefte tot een culturele broedplaats is gedaan.

“Rust, voorspelbaarheid en continuïteit om met aandacht te kunnen werken en ondernemen” wordt als
belangrijkste behoefte door de kunstenaar genoemd. Het gebrek aan zekerheid biedt geen goede basis om te maken of te ondernemen.
Onzekerheid over je onderdak geeft een doorlopend gevoel van opgejaagdheid en zorgt er voor dat je je volle potentieel niet benut. Kortom, er is behoefte aan beleid dat perspectief biedt en doorstroom mogelijk maakt.

De Kunstbrug, voorheen bekend als Stakk, heeft zich in het bijzonder actief ingezet voor dit doel.
Met de implementatie van het atelierbeleid in de gemeente Kampen is eindelijk een belangrijk en zorgwekkend vraagstuk opgelost en omarmd.

Het huidige gebruik van de panden ziet er nu als volgt uit.
▪ Hofstraat 78: 8 ateliers - 8 kunstenaars
▪ Veerweg 18: 2 ateliers - 2 kunstenaars
▪ Graafschap 39: 3 ateliers - 3 kunstenaars
▪ Zandbergstraat 2: 9 ateliers - 17 kunstenaars georganiseerd in de creatieve broedplaats Het Werk.

Deze panden worden verhuurt door Carex in opdracht van gem Kampen. Als je belangstelling hebt om in een van deze panden een atelier te willen huren neem dan contact op met Carex.
https://carex.nl/carex-overijssel/
038 – 302 0060
overijssel@carex.nl
Telefonische bereikbaarheid Ma – vr – 09:00 tot 11:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur.

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief