Bestuur de Kunstbrug

Stichting De Kunstbrug.

Stichting De Kunstbrug, oorspronkelijk opgericht in 1990 als STAKK (Stichting Ateliervoorziening Kunstenaars Kampen), is van origine ontstaan als pleitbezorger voor het verwerven en verhuren van betaalbare atelier-/werkruimtes voor kunstenaars in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Kampen. Destijds opereerde de stichting op basis van vrijwilligerswerk.

Aangezien er geen specifiek atelierbeleid was opgenomen in het cultuurbeleid van de gemeente Kampen, heeft de stichting haar focus verbreed. In recente jaren heeft De Kunstbrug haar activiteiten uitgebreid om haar bestaansrecht te versterken. De stichting heeft zich nu toegelegd op het bevorderen van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van kunst. Onze visie omvat samenwerking, educatie, en het vergroten van de zichtbaarheid door middel van exposities en regionale verbinding. Samenwerken aan projecten staat centraal, met als doel prachtige resultaten te behalen in de regio Kop van Overijssel.

  Bestuursleden

  Paulien van Asperen

  Kunstenaar. Voorzitter en penningmeester De Kunstbrug,

  Fascinatie - Inspiratie - Weefkunst

  Weven geeft me de mogelijkheid om ideeën, visuele elementen uit de wereld om me heen en inspiratiebronnen uit de kunst om te zetten in concrete weefsels. Weven betekent voor mij ontwerpen maken, die omzetten naar technische werktekeningen en kiezen welke materialen, texturen en kleuren ik wil gebruiken om het juiste effect te bereiken. Wat me erg boeit zijn repeterende abstracte elementen die visueel een eigen leven gaan leiden of zelfs optisch misleidend voor het oog kunnen zijn. De ordening van die elementen in kleur en textuur en verschuivende maar repeterende patronen spreekt me aan.

  Joke Beens

  Kunstenaar. Alg Bestuurslid & Feest van de Geest

  Joke heeft gaandeweg een eigen kunstvorm ontwikkeld. Ze schildert op een ondergrond van rivierklei en gebruikt hierbij o.a. gaas of anderenatuurelementen. Haar beeldtaal varieert van figuratief tot een afgeleide van de zichtbare werkelijkheid. Het gebruik van rivierklei is terug te voeren tot haar jeugd, de kleigrond is haar geboortegrond en het DNA van generaties lang die zijn samengesmolten met de natuur, vergane planten en dieren. Verbondenheid met elkaar en vergankelijkheid van het lichamelijk ligt ten grondslag aan haar beeldend werk.

  Mirriam Bouwmeester

  Kunstenaar. Commissielid. Website en nieuwsbrief.Oud voorzitter 2017-2024

  Mijn werk omarmt een unieke versmelting van verschillende kunststromingen, waaronder realisme, postimpressionisme, abstract expressionisme en surrealisme, gecombineerd met naïeve en intuïtieve verbeelding. Het resultaat is een droomwereld, zwevend tussen abstractie en figuratieve elementen.
  Door oude en nieuwe methoden te combineren creëer ik beeldbeleving vanuit mijn innerlijke visie naar uiterlijke realiteit. Hiermee benadruk ik perspectieven die niet alleen in één materie te vangen zijn. Mijn werk overstijgt bewust de grenzen van traditionele kunststromingen en creëert een intrigerende en meeslepende ervaring voor de kijkers, waarbij ze worden uitgenodigd om de harmonie tussen droom en realiteit te ontdekken.
  Inspiratie haal ik uit, voor mij, twee belangrijke thema's.
  1: Het klimaat en de natuur.
  2: Gedragspatronen en lichaamstaal. 

  Meer informatie

  Stel een vraag

  Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief