Over de Kunstbrug

Het verhaal van Stakk tot de Kunstbrug 

STAKK, opgericht in 1990, is een stichting die zich heeft ingezet voor het werven van goede en betaalbare atelierruimtes voor kunstenaar uit de gemeente Kampen en omstreken.
Er is inmiddels veel verandert zowel op landelijk als plaastelijk niveau waardoor de nodige aanpassingen in de Kunstbrug haar beleid en aanpak vraagt. 

Cultuur is wat we gezamenlijk voortbrengen, delen en omarmen. Cultuur is wat ons verbindt en wat onze identiteit (mede) bepaalt. Kunst is per definitie hedendaags, vooruitstrevend, experimenteel en kritisch. Daarmee is het belang van kunst aangetoond: Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden.

De Kunstbrug (voorheen STaKK) onderschrijft deze visie. Onze missie/werkterrein is niet slechts beperkt tot het permanent en/of tijdelijk beheren en verhuren van onroerend goed in de vorm van werkruimtes/ateliers, expositie- en ontmoetingsruimte. Ook het bevorderen van de beschikbaarstelling van dergelijke ruimten voor de kunstenaar oftewel de Makers. Het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van kunst. Initiatiefrijk, verbindend en vooruitkijkend. Daarbij gebruik makend van alle communicatiedragers: website/webshop, film, internet, social media, foto, reclame off- en online. Zorgt voor eigen inkomsten en/of aangevuld met cofinanciering of subsidies en laat daarmee cultureel ondernemerschap zien.

Erfgoed, verleden en heden, is een groot goed
Is een maatschappelijke meerwaarde.
Hoe meer mensen zich creatief en enthousiast wijden aan kunst en erfgoed, hoe prettiger ze zich voelen in de samenleving, hoe meer ze zich verbinden met die samenleving, hoe meer de samenleving hiervan profiteert.

Samenwerken, educatie, zichtbaarheid, (regionale) verbinding zijn sleutelwoorden in onze visie. Met elkaar projecten en samenwerkingen aangaan, om op die manier tot prachtige resultaten te komen in de regio Kop van Overijssel.

Meer informatie

Stel een vraag

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief