De Kunstbrug is toekomstgericht.
Wil actief samenwerken, meedenken en ondersteunen. De Kunstbrug is niet alleen een verhurende stichting, zij streeft naar een grotere inzet als deelnemer in het culturele leef- en participatieklimaat in Kampen

Meedoen is de KUNST.

Kunst als dragende factor voor het vernieuwend samenwerken met verschillende instanties, voor en met elkaar. Grote meerderheid van de kunstenaars, blijkt uit de enquête van de ABKK, geeft de voorkeur aan een “verzamelgebouw”. Een gebouw waar diverse creatieve en culturele activiteiten plaats vindt. Een gebouw waar permanente werkruimtes zijn voor de kunstenaars. Wat leidt tot inspiratie en motivatie. Effectief gebruik maken van materialen, machinerie en gereedschappen. Doordat er gezamenlijk wordt gewerkt, zowel individueel als projectmatig, is het organiseren en realiseren van doelen, projecten en exposities makkelijker te ontwikkelingen vanwege de korte lijnen en zelfde doelstelling. Kwaliteit van cultuur participatie kun je bieden door middel van een gefundeerde culturele platform, de samenwerking levert continuïteit en verbreding in alle opzichten.
Een broedplaats voor kunst en cultuur participatie.

Doordat we effectief gaan samenwerken is er ruimte voor experimenten. Mediaontwikkelingen wereldwijd en migratiebewegingen beïnvloeden in hoog tempo de Nederlandse cultuur. Oude kennis en vaardigheden staan onder druk en nieuwe vormen staan nog in de kinderschoenen. Samenwerking geeft ruimte aan en stimuleert iedereen om nieuwe vormen te onderzoeken voor oriëntatie, bekwaming, reflectie, presentatie en samenspel. Het versterkt het creatieve hart van gemeente Kampen.

Kunst maakt verrassende verbindingen, creëert nieuwe samenwerkingsmodellen.

Maatschappelijke meerwaarde
Hoe meer mensen zich creatief en enthousiast wijden aan kunst en erfgoed, hoe prettiger ze zich voelen in de samenleving, hoe meer ze zich verbinden met die samenleving, hoe meer de samenleving hiervan profiteert.

Meer informatie

Stel een vraag

Versturen

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief

Aanmelden