Aanmelden atelier/werkruimte

Wachtlijst

  • Permanente ateliers worden in de regel toegewezen aan kandidaten die de langste inschrijfduur hebben. Afhankelijk van de werkruimte, wordt er ook gekeken naar de door de kandidaat uitgeoefende discipline, wat reden kan zijn het atelier niet toe te kennen.
  • Toewijzing van een permanent atelier zal niet plaatsvinden wanneer dit zou betekenen dat men daardoor tegelijkertijd meer dan één permanent atelier of een permanent atelier huurt.
  • Zij die een atelier toegewezen hebben gekregen en geaccepteerd, worden niet meer als atelierzoekende beschouwd en staan dus niet meer op de wachtlijst. Het is wel mogelijk om zich later opnieuw in te schrijven als men een beter atelier wenst.
  • Wie vrijwillig een huurovereenkomst aangaande een permanent atelier opzegt, dient zich desgewenst opnieuw voor de wachtlijst aan te melden.
  • artikel 2B Alg Vw

Toetsing

Toelating toetsing beroepsmatigheid

Artikel 6 Algemene voorwaarden De Kunstbrug.

Definitie van een (semi)professionele kunstenaar:

Iemand die kunst maakt, voor zijn beroep of uit liefhebberij. De term kan toegepast worden op beoefenaars van elke kunstvorm, bv. ook op schrijvers, musici en theatermakers, maar wordt het vaakst toegepast op beeldende kunstenaars, bv. schilders of beeldhouwers. Zij hebben zich ingeschreven bij een kunstenvakbond en/of kvk.

6.1. Toelating toetsing beroepsmatigheid

  • Kwaliteit en zeggingskracht van het werk
  • Vakmanschap
  • Erkenning van het kunstenaarschap d.m.v. exposities, recensies, aankopen, opdrachten, subsidies
  • Marktgerichte en publieke kunstactiviteiten

6.2 De erkenning als beroepsmatig beeldend kunstenaar na toetsing, geldt voor 5 jaar.
6.3  De Kunstbrug streeft ernaar om een zo actueel mogelijke en representatieve kunstenaarsdocumentatie te realiseren. Wij verzoeken de huurder ook regelmatig zijn/haar digitale portfolio (tekst- en beeldmateriaal) te actualiseren.

Aanmelden voor atelier/werkruimte

Verzoek is om je CV en lijst van exposeren toe te sturen

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief