Huisregels atelier/werkruimte

Huisregels

Een nieuw atelier…


Niets is leuker dan jouw atelier eigen te maken. Let daarbij wel op het feit dat de ruimte opgeleverd moet worden in de originele staat zoals deze bij aanvang is aangetroffen. Zorg er voor dat eventuele brandmelders, sprinklerinstallaties e.d. vrij en onbeschilderd blijven.
Bij aanvang krijg je van ons één sleutel. Wees zuinig op je sleutel en ben zorgvuldig in het afsluiten van je atelier en de voordeur van het pand. We dragen er samen zorg voor dat de spullen van jezelf en andere huurders veilig zijn. Meer over sleutels, lees verder onder het kopje ‘sleutels’.
Wanneer je in je nieuwe atelier trekt stellen wij het op prijs wanneer je je even voorstelt aan je buren. Op deze manier hopen we dat iedereen met een fijn en veilig gevoel kan huren. Daarnaast zorgen we op die manier samen voor een vorm van sociale controle om onbevoegden buiten de deur te houden.

 • Verzekering: Huurder dient zelfstandig inboedel brand-  en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • Gedragregels: De huurder verplicht zich verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast te bezorgen.
 • Veiligheid: In elk atelier dient een functionerende rookmelder en een brandblusser aanwezig te zijn.
 • Verandering van Atelier/werkruimte: De huurder mag niet zonder toestemming van de verhuurder veranderingen in de gehuurde ruimte aanbrengen.
 • Oplevering: Het gehuurde moet aan het einde van de overeenkomst opgeleverd worden in dezelfde staat als die waarin het gehuurde is ontvangen. Mocht er iets beschadigen of breken, dan is huurder hier aansprakelijk voor en dient voor vervanging of vergoeding te zorgen (huurder geeft het wel door aan de verhuurder).
 • Onderverhuur: Huurder heeft niet het recht om het gehuurde onder of door te verhuren, onderdak te verlenen of van ruimte te wisselen zonder toestemming van de verhuurder.
 • Betaling: De huur dient strikt op de vervaldag te worden voldaan. Bij te late betaling (zonder opgaaf van goede reden) wordt tien procent per maand extra berekend. Bij uitblijven van betaling, betalingsachterstand zonder opgaaf van redenen en/of uitblijven van overeengekomen termijn betalingen. Zijn we genoodzaakt stappen te ondernemen richting een incassobureau waarvan alle kosten op de huurder verhaald worden.
 • Diefstal: Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan.  
 • Roken: Het is ten strengste verboden om te roken in gemeenschappelijke ruimtes en in de ateliers/werkruimtens.
 • Opslag: Buiten de gehuurde ruimte is het geen opslag, houdt gezamenlijke ruimtes leeg en netjes. Opslag kan eventueel geregeld worden via derde, als daar behoefte aan is horen we het.
 • Gemeenschappelijke ruimtes
  Over het algemeen zijn de gemeenschappelijke ruimtes bedoeld om samen te komen, ervaringen te delen en elkaar te inspireren. De gemeenschappelijke ruimtes zijn niet bedoeld als projectruimte. Wil je graag iets organiseren of ga je iets maken waarbij je meer ruimte nodig hebt? Super leuk! Neem even contact op met een van onze medewerkers, dan kijken we samen wat mogelijk is.

  Het is ten strengste verboden werk en ander materiaal op te slaan in de gemeenschappelijke ruimtes en/of gangen – deze kunnen dan ook zonder overleg worden verwijderd.

 • Afval: De huurder is verplicht de lopende/normale schoonmaakwerkzaamheden (o.a. afwas, vegen, toilet, trappenhuis  etc.) zelf te doen. Overleg dit samen met andere huurders in het gebouw, maak een lijst. Afval zelf meenemen en afvoeren.
 • Container: Alle panden zijn voorzien van een papiercontainer en een container voor restafval. Deze containers zijn uitsluitend bedoeld voor dagelijks afval (vergelijkbaar met wat je dagelijks thuis produceert). Heb je afval van groot formaat? Bijvoorbeeld van materiaal wat je niet meer gebruikt, dan dien je dit zelf af te voeren. Zo kan iedereen zijn afval kwijt. Valt het je op dat de container nog niet buiten staat? We stellen het enorm op prijs als je de container even naar buiten rijdt.
 • Exporuimte: Bij aanwezigheid van een gezamenlijke expositieruimte/ workshopruimte deze in overleg met bestuur De Kunstbrug en andere huurders te gebruiken.
 • Sleutels: Bij verlies van sleutels wordt altijd 50 euro in rekening gebracht.
 • Energieverbruik: Houd dan de energiekosten zo laag mogelijk. Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde en milieubewuste manier te werken. 
  Zoals je op je factuur kunt zien, bestaan je maandelijkse lasten uit ‘kale huur’ en ‘servicekosten’. Voor een groot deel bestaan deze uit gas, water, licht. In de meeste gevallen worden deze kosten per m2 verhaald. Zorg er daarom voor dat je de radiatoren dicht draait wanneer je het atelier verlaat en stook niet onnodig hoog. Trek bijvoorbeeld in de winter een trui aan. Op deze manier blijven de kosten voor iedereen betaalbaar. Laat de radiatoren op de hal bij voorkeur uit. Zijn je verbruikskosten hoger dan het berekende voorschot? Dan krijg je een naheffing. Het is ten strengste verboden luchtkoelers, aircosystemen of elektrische kachels te gebruiken. Het gebruik van (keramiek)ovens, 3D-printers of andere machines met een hoog energieverbruik is altijd in overleg.
 • Internet: Als er internet aanwezig is, overbelast het netwerk niet door zeer zware bestanden te downloaden. Het is geen bedrijfsinternet. Indien gewenst, regel een TP-Link.
 • Huisdieren: Het is niet toegestaan huisdieren in de gehuurde ruimte te huisvesten, ze komen en gaan mee met baasje. Baasje(huurder) dient zelf de schoonmaak, bakken, uitwerpselen en voer te regelen. Huisdier mag niet tot overlast zijn van de overige huurders.
 • Respect en omgangsvormen: De Kunstbrug staat voor een goed en veilig werk- en atelier klimaat, waarbij op respectvolle wijze met elkaar wordt omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn. Onder goede omgangsvormen wordt verstaan dat kunstenaars rekening houden met de ander, luisteren naar elkaar en respect hebben voor verschillen met betrekking tot etnische of nationale herkomst, godsdienstige overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur en handicap.
 • Tot slot
  We moeten het benoemen: strafbare feiten zoals o.a. het illegaal afval dumpen en het onrechtmatig gebruik maken van jouw eigen of gemeenschappelijke ruimte, lawaai en tot last zijn voor andere huurders, geld overigens ook voor je bezoek,  zullen beboet worden en/of  kan leiden tot contractbreuk. Zie regelement alg vw de Kunstbrug
 • Huisregels conform Algemene voorwaarden De Kunstbrug

Als huurder gedurende de huurperiode vragen of opmerkingen heeft, stel deze dan per mail; info@dekunstbrug.nl.

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief

Meer informatie

Stel een vraag