Nieuw aanbod 

Permanent pand Hanze Art Lab

De Kunstbrug is in gesprek met een projectontwikkelaar, twee wethouders en hun teams van gemeente Kampen over een permanent pand waar we ruim 25 ateliers zouden kunnen realiseren.
Als dat echt doorgaat is het geweldig nieuws!
Het pand is echter al jaren niet meer in gebruik en de inwendige staat van onderhoud is zeer slecht.
Om het geschikt te maken voor verhuur moet het flink gerenoveerd en verbouwd worden. Daarom hebben we een subsidie van de gemeente nodig. Dat vraagt veel praten, rekenen en de nodige doorlooptijd. Het eindresultaat van al deze inspanning is het Hanze Art Lab, een pand met naast ruim 25 ateliers over twee verdiepingen een expositieruimte op de begane grond met keuken, douche, toiletten en spoelruimte. Mogelijk een workshopruimte op de eerste verdieping waar ook toiletten en een spoelruimte komen. In de expositieruimte kan iedereen exposeren, klanten en bezoekers ontvangen en werk verkopen.
Deze plannen staan in de steigers, maar zijn nog lang niet gerealiseerd.
Ook kan de gemeenteraad de subsidie nog weigeren.

Iedereen zich aanmelden..
De huurders van de Kunstbrug krijgen uiteraard voorrang, dus als eerste op de wachtlijst. De grootte van de ateliers varieert van 18 tot 32,8 m2 en dan de prijs € 181 tot € 330 per maand.
In overleg kunnen ateliers samengevoegd worden tot grotere ruimten.
Heb je belangstelling?
Meld je bij info@dekunstbrug.nl

Ateliers te huur

Inmiddels zijn er een drietal bezichtingen geweest en hebben diverse huurders van de Kunstbrug een eerste keuze gemaakt.
Dan blijven er een paar ateliers over, 7 in totaal.

Interesse.
Meld je aan .

Toetsing

Toelating toetsing beroepsmatigheid

Artikel 6 Algemene voorwaarden De Kunstbrug.

Definitie van een (semi)professionele kunstenaar:

Iemand die kunst maakt, voor zijn beroep of uit liefhebberij. De term kan toegepast worden op beoefenaars van elke kunstvorm, bv. ook op schrijvers, musici en theatermakers, maar wordt het vaakst toegepast op beeldende kunstenaars, bv. schilders of beeldhouwers. Zij hebben zich ingeschreven bij een kunstenvakbond en/of kvk.

6.1. Toelating toetsing beroepsmatigheid

  • Kwaliteit en zeggingskracht van het werk
  • Vakmanschap
  • Erkenning van het kunstenaarschap d.m.v. exposities, recensies, aankopen, opdrachten, subsidies
  • Marktgerichte en publieke kunstactiviteiten

6.2 De erkenning als beroepsmatig beeldend kunstenaar na toetsing, geldt voor 5 jaar.
6.3  De Kunstbrug streeft ernaar om een zo actueel mogelijke en representatieve kunstenaarsdocumentatie te realiseren. Wij verzoeken de huurder ook regelmatig zijn/haar digitale portfolio (tekst- en beeldmateriaal) te actualiseren.

Aanmelden atelier/werkruimte 

Wachtlijst

  • Permanente ateliers worden in de regel toegewezen aan kandidaten die de langste inschrijfduur hebben. Afhankelijk van de werkruimte, wordt er ook gekeken naar de door de kandidaat uitgeoefende discipline, wat reden kan zijn het atelier niet toe te kennen.
  • Toewijzing van een permanent atelier zal niet plaatsvinden wanneer dit zou betekenen dat men daardoor tegelijkertijd meer dan één permanent atelier of een permanent atelier huurt.
  • Zij die een atelier toegewezen hebben gekregen en geaccepteerd, worden niet meer als atelierzoekende beschouwd en staan dus niet meer op de wachtlijst. Het is wel mogelijk om zich later opnieuw in te schrijven als men een beter atelier wenst.
  • Wie vrijwillig een huurovereenkomst aangaande een permanent atelier opzegt, dient zich desgewenst opnieuw voor de wachtlijst aan te melden.
  • artikel 2B Alg Vw

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief