Over de Kunstbrug

Het verhaal van Stakk tot de Kunstbrug 

STAKK, opgericht in 1990, is een stichting die zich heeft ingezet voor het werven van goede en betaalbare atelierruimtes voor kunstenaar uit de gemeente Kampen en omstreken.
Er is inmiddels veel verandert zowel op landelijk als plaastelijk niveau wat van de Kunstbrug de nodige aanpassingen in haar beleid en aanpak vraagt.

Cultuur is wat we gezamenlijk voortbrengen, delen en omarmen. Cultuur is wat ons verbindt en wat onze identiteit (mede) bepaalt. Je hebt hoge- en lage cultuur, bedrijfscultuur en subcultuur. Dat maakt cultuur echter nog geen kunst. Kunst is per definitie hedendaags, vooruitstrevend, experimenteel en kritisch. Daarmee is het belang van kunst aangetoond: Aan een levendige Kamper binnenstad zijn kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden.

De aantrekkingskracht van een stad komt niet alleen voort uit het feit dat er werkgelegenheid, scholen, en supermarkten zijn, maar vooral in het feit dat de stad bruist en levendig is. Hartelijk naar inwoners en bezoekers. De Hartelijke Hanzestad Kampen, waarin het gonst van de verschillende ideeën. Dat de neuzen juist niet allemaal dezelfde kant op staan. Want daar ontstaat constructieve beweging. De stad is één grote broedplaats, en zonder weerstand en een mate van onvoorspelbaarheid en chaos ontstaat niets dat de moeite waard is. Stadscultuur is daarmee open, levend en altijd in verandering. Kunst voedt dit.

De Kunstbrug (voorheen STaKK) onderschrijft deze visie. Onze missie/werkterrein is niet slechts beperkt tot het permanent en/of tijdelijk beheren en verhuren van onroerend goed in de vorm van werkruimtes/ateliers, expositie- en ontmoetingsruimte. Ook het bevorderen van de beschikbaarstelling van dergelijke ruimten voor de kunstenaar oftewel de Makers. Het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van kunst. Initiatiefrijk, verbindend en vooruitkijkend. Daarbij gebruik makend van alle communicatiedragers: website/webshop, film, internet, social media, foto, reclame off- en online. Zorgt voor eigen inkomsten en/of aangevuld met cofinanciering of subsidies en laat daarmee cultureel ( wens van klankbordgroep Cultuur) ondernemerschap zien met ondersteuning en facilitering vanuit gemeente Kampen.

Samenwerken, educatie, zichtbaarheid, (regionale) verbinding zijn sleutelwoorden in onze visie. voor kunstenaars, en verbinding zoeken tussen al deze partijen. Met elkaar projecten en samenwerkingen aangaan, om op die manier tot prachtige resultaten te komen voor de stad en de regio.

Hoe we dat doen? Door initiatieven op het gebied van kunst, educatie en cultuur. Enkele voorbeelden:

Kunstmarkt thema: Hartelijke Hanzestad aan het water. van Koeplein tot einde Oudestraat  .. augustus 2021.
Het Bunkerproject: een participatieproject in het kader van 75 jaar vrijheid in 2020, waarbij kunstenaars, voortgezet onderwijs, deskundige sprekers samen toewerken naar een viertal portretten die vrijheid vertegenwoordigen. Deze portretten – die op de bunker aan de IJssel worden geschilderd - zullen op 17 april 2021 worden onthuld. 18 april expositie Stadskazerne.
De Open atelierdagen. 14-15 november
Deelname aan de Open Monumentendag, 14-15 september
Een online galerie voor kunstenaars waarop zij gratis hun werk kunnen tentoonstellen
Samenwerking met gemeente Kampen voor een permanente broedplaats.
Erfgoed, verleden en heden, is een groot goed
Is een maatschappelijke meerwaarde.
Hoe meer mensen zich creatief en enthousiast wijden aan kunst en erfgoed, hoe prettiger ze zich voelen in de samenleving, hoe meer ze zich verbinden met die samenleving, hoe meer de samenleving hiervan profiteert.

Meer informatie

Stel een vraag

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief