Nieuw cultuurbeleid  - Klankbordgroep Kampen

Afgelopen 15 april was er een presentatie van de tussenevaluatie nieuw cultuurbeleid Klankbordgroep Kampen in de Stadsgehoorzaal. Uitgenodigd waren kunstenaars, kunstliefhebbers en geïnterreseerden die graag meewillen praten over het nieuwe cultuurbeleid. De presentatie was een tussenevaluatie van de tot nu toe vergaarde informatie en de wensen/mogelijkheden. Aanleiding is het coalitieakkoord dat vorig zomer de basis was voor het huidige college van B&W. Jan Nuij - Grak presenteerde namens de kunstenaars de wens 1 broedplaats. Hoe zien we dat voor ons, wat gaat er gebeuren en hoe past dat in het plan van het nieuwe cultuurbeleid.

Wat wordt er o.a. besproken in de klankbordgroep.
Algemeen:
Coalitieprogramma gemeente Kampen 2018 – 2022
Kunst, cultuur en cultureel erfgoed Kampen heeft alles in zich om een culturele koploper te worden. Dat staat of valt met een solide basis voor kunst, cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Kunst en cultuur verbinden, vormen en inspireren mensen, verrijken de lokale samenleving en maken de stad levendig en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Daarom willen we de kwaliteiten van Kampen op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed koesteren en versterken en toegankelijk maken voor alle inwoners. Daarbij gaat het om een veelkleurig palet: de Kamper geschiedenis, het 'nautisch’ profiel, moderne kunst en culturele festivals. We, Coalitieprogramma gemeente Kampen 2018 – 2022, zoeken regionale en (inter)nationale
samenwerking waar dat meerwaarde heeft voor Kampen.

 1. Het stadsarrangement van gemeente Kampen, Stichting Kampen Marketing, OVK (ondernemers) en VVBK (Vastgoed)- gezamenlijk vertegenwoordigd in de Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (BMK) en de provincie Overijssel
 2. Samen koers houden. Marketingplan 2018-2020. Voor de komende jaren wordt het accent gelegd op de centrale propositie: ‘hartelijke Hanzestad met historie’
 3. Evenementenbeleid Kampen. De gemeente Kampen wil graag een levendige en leefbare stad zijn waarin kwalitatief hoogstaande evenementen kunnen plaatsvinden.
 4. Kampen, rijk aan erfgoed. Erfgoednota (2013)
  In de gemeentelijke erfgoednota uit 2013 wordt erfgoed beschreven als “een integraal onderdeel van de identiteit en de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling van Kampen, waarbij ontmoetingen tussen heden en verleden een uitdaging en inspiratiebron vormen voor de toekomst”.
 5. Cultuurnota Overijssel 2017-2020, Ambitie van de provincie Overijssel voor de komende periode 2017-2020: Een toekomstbestendig en levendig cultureel klimaat dat Overijssel aantrekkelijk maakt, waarin
  de culturele identiteit wordt behouden en ontwikkeld, waarin ruimte is voor ontwikkeling en experiment, waarin iedereen meedoet en waarin cultuur een belangrijke verbindingsfactor is.
 6. Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel 2019-2026. Intentieovereenkomst voor goed cultuuronderwijs in Overijssel. Cultuuronderwijs helpt bij de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het leert hen hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen en het geeft kennis mee over kunst en
  erfgoed. Het stimuleert kinderen om te reflecteren op hun omgeving en op hun eigen gedrag. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.
 7. SAMBIQ visiedocument (2018)
  De Bibliotheek, het Stadsarchief, het Stedelijk Museum, de Stadsgehoorzaal en Quintus werken
  samen aan de culturele infrastructuur van Kampen

De Kunstbrug vertegenwoordigd de Kunstenaar. Praat/denkt mee in het klankbordgroep. Afgelopen 10 mei tijdens de bijeenkomst verteld over de ontwikkelingen. Wat zou er aangepast/verandert/bewaart/omarmt moeten worden. Meedenken in de ontwikkeling. Meld je aan zodat we samen 1 stem laten horen. 

Meer informatie

Stel een vraag

Versturen

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief

Aanmelden