KUNSTENAARS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE CULTURELE
INFRASTRUCTUUR VAN GEMEENTE KAMPEN

Sinds het vertrek van de kunstacademie in Kampen zijn er door de jaren heen een flink aantal kunstenaars in Kampen blijven "hangen" in totaal zo`n 150 stuks. Het gaat hier om een groep kunstenaars die allenastreven het kunstenaarschap professioneel te beoefenen. Dat is niet iedereen gegeven maar dat heeft ook te maken met de omstandigheden zoals atelierruimte. In de afgelopen 30 jaar zijn de meeste kunstenaars in Kampen aangewezen geweest op verschillende kraakpanden verspreid over de stad, die bovendien voor een korte periode gebruikt konden worden. Dit is
natuurlijk geen ideale situatie en zeker geen vruchtbare grond voor kunstenaars om verder uit te groeien. De Kunstbrug heeft daarom in de afgelopen jaren al een eerste aanzet
gegeven voor een permanente atelierruimte in Kampen. De laatste twee jaar van de dertig jaar is de nood steeds hoger aan het worden aangeziende panden verkocht worden en geen alternatieve ruimte kan worden aangeboden. Daarnaast is de Kunstbrug steeds nadrukkelijk bezig verbinding te zoeken. Zowel onderling als met andere domeinen.

Bekijken

Hanze Art Lab

Wij zijn de kunstenaars, creatieven, ambachtslieden, muzikanten, starters en maatschappelijke organisaties van Hanze Art LaB. Waar Kampen en IJsselmuiden elkaar ontmoeten, werken en delen we ervaringen met elkaar, eten en drinken we en laten we gezamenlijke projecten zien. Daar waar creativiteit en ondernemerschap elkaar ontmoeten ligt Hanze Art Lab, een plek die meer is dan een permanente broedplaats. 

Doelstelling - Missie - Visie

Door het organiseren van verschillende initiatieven om het (semi)professioneel kunstenaarschap* te bevorderen zoals deelname aan de Kunstroute, Kamper kunstmarkt, open atelierdagen, kunstoverleg en praatsessies ter bevordering van de samenwerking. Kunstbrug heeft ook verbinding gezocht met andere domeinen zoals; economie/toerisme, de
leefomgeving/inwoners van gemeente Kampen, het sociaal domein, het onderwijs en erfgoed. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid gezamenlijk een waardevolle creatieve plek te creëren voor zowel de
inwoners van gemeente Kampen als haar bezoekers. We hebben de intentie dat onze initiatieven ook regionaal wellicht ook landelijke betekenis krijgen.

Missie:
De Kunstbrug wil middelen, mogelijkheden en inspiratie aandragen, dan wel bevorderen, die een kunstenaar nodig heeft om uit te groeien tot een
professionele kunstenaar met een bewezen culturele meerwaarde voor zijn omgeving.
Visie:
De Kunstbrug wil het totale aantal kunstenaars in Kampen en omgeving koesteren en uitbreiden door de realisatie van een gezamenlijke
onafhankelijke permanente werk- en atelierruimte, genaamd Hanze Art Lab. H.A.L. is een locatie waar verschillende kunstenaars kunnen werken,elkaar kunnen versterken, ontwikkelen, experimenteren, inspireren en leren.

Meer informatie

Stel een vraag

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief