Hanze Art Lab

Hanze Art Lab

Is waar de kunstenaars vanuit Kampen en de regio elkaar ontmoeten.

Daar waar creativiteit en ondernemerschap elkaar ontmoet.

Hanze Art Lab is een collectief.

H.A.L. geeft op zo laagdrempelig mogelijke manier toegang tot kwalitatief hoogwaardige actuele beeldende kunst. Heeft als stichting een levendige maatschappelijke functie en handelt vanuit het idee van collectiviteit, gedragen door bestuur, huurders, leden en vrijwilligers. De stichting fungeert als netwerk en platform.

Hanze Art Lab onderscheidt zich door haar #doityourself mentaliteit: alles gebeurt met en voor elkaar.

Hanze Art Lab, is een plek die meer is dan een permanente ateliergebouw.

Hanze Art Lab, waar zij zich ook vestigt, een ruimte voor kunstenaars, creatieven en cultureel ondernemerschap. 

Hanze Art Lab zoekt op een onderscheidende manier de wisselwerking op, met kunstenaars en bezoekers en andere culturele instellingen en evenementen.

Doelstelling - Missie - Visie

Door het organiseren van verschillende initiatieven om het (semi)professioneel kunstenaarschap* te bevorderen. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid gezamenlijk een waardevolle creatieve plek te creëren voor zowel de inwoners van gemeente Kampen-IJsselmuiden als haar bezoekers. We hebben de intentie dat onze initiatieven ook regionaal wellicht ook landelijke betekenis krijgen.
Door middel van:
Deelname aan de Kunstroute, Kamper kunstmarkt, open atelierdagen, kunstoverleg en praatsessies ter bevordering van de samenwerking. Kunstbrug werkt samen met andere domeinen zoals; economie/toerisme,
leefomgeving/inwoners van gemeente Kampen, het sociaal domein, SamBiQ, het onderwijs en Erfgoed.

Missie:
De Kunstbrug wil middelen, mogelijkheden en inspiratie aandragen, dan wel bevorderen, die een kunstenaar nodig heeft om uit te groeien tot een
professionele kunstenaar met een bewezen culturele meerwaarde voor zijn omgeving. Streven is, met haar grote diversiteit aan tentoonstellingen en aanverwante activiteiten, een grote aantrekkingskracht op cultuur minnend Kampen en IJsselmuiden en omgeving uit te oefenen.
Visie:
De Kunstbrug wil het totale aantal kunstenaars in Kampen en omgeving koesteren en uitbreiden door de realisatie van een gezamenlijke
onafhankelijke permanente werk- en atelierruimte, genaamd Hanze Art Lab. H.A.L. is een locatie waar verschillende kunstenaars kunnen werken,elkaar kunnen versterken, ontwikkelen, experimenteren, inspireren en leren. Hanze Art Lab zoekt op een onderscheidende manier de wisselwerking op, met kunstenaars en bezoekers en andere culturele instellingen en evenementen.

KUNSTENAARS ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE CULTURELE
INFRASTRUCTUUR VAN GEMEENTE KAMPEN

Sinds het vertrek van de kunstacademie in Kampen zijn er door de jaren heen een flink aantal kunstenaars in Kampen blijven "hangen" in totaal zo`n 150 stuks. Het gaat hier om een groep kunstenaars die alle nastreven het kunstenaarschap professioneel te beoefenen. Dat is niet iedereen gegeven maar dat heeft ook te maken met de omstandigheden zoals atelierruimte. In de afgelopen 30 jaar zijn de meeste kunstenaars in Kampen aangewezen geweest op verschillende kraakpanden verspreid over de stad, die bovendien voor een korte periode gebruikt konden worden. Dit is
natuurlijk geen ideale situatie en zeker geen vruchtbare grond voor kunstenaars om verder uit te groeien. De Kunstbrug heeft daarom in de afgelopen jaren al een eerste aanzet
gegeven voor een permanente atelierruimte in Kampen. De laatste twee jaar van de dertig jaar is de nood steeds hoger aan het worden aangeziende panden verkocht worden en geen alternatieve ruimte kan worden aangeboden. Daarnaast is de Kunstbrug steeds nadrukkelijk bezig verbinding te zoeken. Zowel onderling als met andere domeinen.

Meer informatie

Stel een vraag

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief