H E T   B U N K E R   P R O J E C T

Op 17, 18 en 19 april 2020 vindt het 75e lustrum van de bevrijding in Kampen plaats.
Vrijheid, een groot goed, dat niet iedereen gegeven is, maar voor ons gewoongoed is geworden. Daarom willen wij op een bijzondere wijze benadrukken dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. De kazemat is in 2019 alsmede 2020 door De Kunstbrug, met toestemming van afdeling Vastgoed gemeente Kampen, in adoptie genomen. Hierop werd een prachtig plan ingediend door beeldend kunstenaar Aukje Regeling. Een plan dat wij als De Kunstbrug omarmen, omdat het doel voorziet in waar onze organisatie voor staat: Kunst als dragende factor, verbinding zoeken, samenwerking, voor en met elkaar, maatschappelijke meerwaarde, educatie en bewustwording.

Het doel is om de bunker op 17 april 2020 beschilderd te hebben, waarbij we ernaar streven om de ‘onthulling’ officieel te laten geschieden door de burgemeester of wethouder. Om dit eindresultaat te behalen hebben wij vier middelbare scholen in Kampen benaderd om elk een zijde van de bunker in het thema vrijheid te beschilderen. Vrijheid belichaamd in de vorm van een portret dat voor die school vrijheid symboliseert. Vraagstelling bij dit project is; wat betekent vrijheid: vroeger, nu, maar ook in de toekomst?

Plan van aanpak
Van vier scholen worden per school vijf afgevaardigden gekozen (door de school zelf) die zullen gaan deelnemen aan het bunkerproject daarvan de uitvoering. Gevoed door workshops en lezingen door kunstenaars, filosofen, geschiedkundigen en maatschappelijk deskundigen en mensen met een oorlogsverleden. De ontwikkeling, bewustwording, nieuwsgierigheid en creativiteit die hiermee ontstaat, wordt geleid naar het maken van een portret. Vraagstellingen als: wat is een portret, wie is of was belangrijk in het kader van het thema vrijheid komen hierbij aan de orde. Samen met de afgevaardigden wordt vervolgens gewerkt aan het ontwerp, met studies, schetsen, stencils dit allemaal onder begeleiding van De Kunstbrug.
Om verbinding en uniformiteit te krijgen, worden de portretten uitgevoerd in blauw/wit (de kleuren van Kampen) en de verbindende kleur wordt rood.
De weg naar de totstandkoming zal worden gedocumenteerd ( gefotografeerd/ gefilmd) om een catalogus/documentaire en website tot stand te brengen, wat een prachtig naslagwerk oplevert voor alle betrokken partijen: een bijzonder naslagwerk over een bijzonder project.
Belangrijkste doelstellingen
· On en offline bewustwording oorlogsverleden – vrijheid, vergroten.
· Bezoekers informatie verstrekken dmv de website/socialmedia, fotografie en film over het bunkerproject
· Samenwerking met kunstenaars, voortgezet onderwijs leerlingen/leraren, oorlogsslachtoffers verleden en heden
· Samenwerking gemeente Kampen en haar bewoners.
· Samenwerking bedrijven in Kampen en omstreken
· Meerjarenproject. Duurzaamheid van het project
Planning
Maart 2019:  - Vooronderzoek, uit werken presentatie.
April 2019:- Presentatie gebruiken voor scholen, participanten,
- Afspraken met directieleden van scholen
- Toezeggingen van scholen/afdelingen/leerkrachten
- Toezegging van de gemeente Kampen adoptie de kazemat van Kampen 2019-202
Mei/juni 2019:- Gesprekken met leerkrachten van scholen om het project en de invulling door te  spreken. Bedoeling is dat het project tijdig vorm krijgt, zodat het in het educatieve  programma van het nieuwe schooljaar kan worden opgenomen en uitgevoerd. Onderzoek, gesprekken en begroting is afgerond.

Uitvoering:
Juli 2019:- contacten met de diverse kunstenaars, filosofen, geschiedkundigen en maatschappelijk deskundigen en mensen met een oorlogsverleden heden en verleden. Start opname documentaire RTV Oost.
Aug 2019:- Voor nieuwe schooljaar check: planning doornemen van de samenwerking
Huren van een werkruimte voor uitvoerende fase voorbereiding expositie. Waar ook lezingen, workshops en bijeenkomsten worden gehouden.
Sept 2019:- Werven afgezanten per school. Start van de uitvoerende fase onder begeleiding Aukje Regeling en de Kunstbrug.
Okt-jan 19/20:- Workshops en lezingen op scholen en in de werkruimte. Lezingen gehouden door een filosoof, een geschiedkundige, een maatschappelijk deskundige, een kunstenaar. De ontwikkeling, bewustwording, nieuwsgierigheid en creativiteit die hiermee ontstaat, wordt geleid naar het maken van een portret
Februari 2020:- Conclusies: tot welk portret/persoon ben je gekomen als school. Studies maken,ontwerpen, stencils. In opzet een debat waarin jongeren met Gemeente Kampen, mensen met oorlogsverleden in Debat gaan over het ervaren van vrijheid
Maart 23, 2020:- Starten met schoonmaken. Opbouw steigers rondom de kazemat. Prepareren van het beton , nieuwe coating.
Opbouw sponsorbord dubbelzijdig. Onder de titel: Vrienden van De Kunstbrug. Blijft staan zolang de expositie duurt.
April 2020:  - Vanaf 2 april wordt gestart per school met de beschildering van de bunker tot 16 april.
17 april onthulling van de portretten door B Koelewijn nadat de oversteek is gemaakt over de IJssel. 
Opening van de expositie in de bibliotheek

De scholen die momenteel meedoen zijn:
Pieterzandt, Almere College, Ichthus en AZC/AMV Dronten poa │Unit Midden-Noord

Meer informatie

Stel een vraag

Versturen

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief

Aanmelden