H E T   B U N K E R   P R O J E C T

Op 17, 18 en 19 april 2020 vindt het 75e lustrum van de bevrijding in Kampen plaats.

Vrijheid, een groot goed, dat niet iedereen gegeven is, maar voor ons gewoongoed is geworden. Daarom willen wij op een bijzondere wijze benadrukken dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. In september 2018 heeft De Kunstbrug kunstenaars gevraagd om een ontwerp te maken voor de bunker. De kazemat is in 2019 alsmede 2020 door De Kunstbrug ,met toestemming van afdeling Vastgoed gemeente Kampen, in adoptie genomen. Hierop werd een prachtig plan ingediend door Aukje Regeling. Een plan dat wij als De Kunstbrug omarmen, omdat het doel voorziet in waar onze organisatie voor staat: Kunst als dragende factor, verbinding zoeken, samenwerking, voor en met elkaar, maatschappelijke meerwaarde, educatie en bewustwording.

Het doel is om de bunker op 17 april 2020 beschilderd te
hebben, waarbij we ernaar streven om de ‘onthulling’ officieel te laten geschieden door de burgemeester of wethouder. Om dit eindresultaat te behalen hebben wij  vier middelbare scholen in Kampen benaderd om elk een zijde van de bunker in het thema vrijheid te beschilderen. Vrijheid belichaamd in de vorm van een portret
dat voor die school vrijheid symboliseert. Vraagstelling bij dit project is; wat betekent vrijheid: vroeger, nu, maar ook in de toekomst?

Deze vraagstelling wordt behandeld en besproken op de
scholen, gevoed door workshops en lezingen door kunstenaars, filosofen, geschiedkundigen en maatschappelijk deskundigen. De ontwikkeling, bewustwording, nieuwsgierigheid en creativiteit die hiermee ontstaat, wordt geleid naar het maken van het portret. Educatie en een creatieve ontwikkeling draagt op deze wijze bij aan cultuurparticipatie en een bijzonder indrukwekkend resultaat. Een project waar we dan ook enorm trots op zijn. 

Meer informatie

Stel een vraag

Versturen

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief

Aanmelden