Stedelijk Museum Kampen
&
De Kunstbrug

Stedelijk Museum Kampen daagt
professionele Kamper Kunstenaars uit!

SMK (Stedelijk Museum Kampen) en De Kunstbrug nodigen de professionele Kamper kunstenaars uit om kleine werkjes (max 6) in te leveren met een maximaal formaat van 15,5 cm hoog x maximaal 17 cm breed en maximaal 2,5 cm diep.

(Echt niet hoger dan 15,5 cm, want anders hebben we geen plek om het te presenteren.)

Inleverdatum 21 juni 2021.

 • SMK maakt een keuze uit de werkjes en daarvan komen twee werkjes in de wand en de andere houden we gedurende de periode in consignatie.
 • Deze werken worden twee weken tentoongesteld in de kaartenwand van SMK, prominent gelegen in de museumshop. Er kunnen in totaal 56 werkjes ( 2 per kunstenaar) staan.
 • Bij verkoop plaatsten we het andere werk in de wand.
 • Na afloop van de twee weken maakt SMK een kleine selectie uit de overgebleven werken, die we nog twee weken elders in de shop tonen.

Verkoop

 • Om de verkoop te bevorderen wil SMK de prijs van een werk laag houden: € 75,- per werk, waarvan € 20,- commissie voor het museum.
 • De kunstenaar dient zelf ( wordt geregeld via het formulier) een kaartje mee te leveren met informatie over het kunstwerk en zichzelf, dat we achter het werk kunnen plaatsen en meegegeven kan worden aan de klant. (naam kunstenaar, beknopt iets over je werkwijze, titel en techniek werk, jaartal. Afmeting kaartje: 85x55mm)

Inspiratie

 • Omdat SMK nog steeds geen idee heeft wanneer het museum weer open mag, wordt het steeds waarschijnlijker dat het pas tegen de zomer zal zijn.

De zomertentoonstelling van SMK vanaf 19 juni is: Christie van der Haak-Nouveau Deco, Every pattern has a meaning.

Selectie

 • Om een aantrekkelijk geheel te creëren in de kaartenwand behoud SMK het recht de werken te selecteren, waarbij het voorop staat zoveel mogelijk kunstenaars mee te laten doen.

PR

 • SMK en de Kunstbrug zorgen voor publiciteit met betrekking tot dit project.
 • De deelnemende kunstenaars wordt gevraagd ook ruchtbaarheid te geven aan de presentatie van het project via hun eigen netwerk.

Organisatie.

In samenwerking met SMK verzorgt De Kunstbrug de organisatie

 • Aanmelden bij de Kunstbrug tot en met 21 juni 2021 via de website door middel van het invullen van het gehele formulier incl foto van de werkjes.
 • Na inleveren van de werken en symbolisch entreebedrag betaald te hebben maakt de Kunstbrug een whats-app groep aan. Hierin wordt o.a. het brengen en ophalen geregeld, wie wanneer heeft verkocht, nieuwe werken te leveren.
 • Na twee weken van expo laat SMK via de Kunstbrug weten welke kunstenaars hun werk weer op mogen halen en wiens werk nog twee weken in de shop blijft.
 • Bij een ingeleverd werk verzorgd De Kunstbrug voor een kaartje achterop met naam en titel werk én een los geprint kaartje met gegevens voor de klant.

PR- Werkzaamheden

 • Bericht uitzetten in op FaceBook, Nieuwsbrief en pers on- en offline.
 • Aanschrijven van: Netwerk- en Businessclubs, alle aangesloten LOA stichtingen, doelgroepgerichte pr op socialmedia  
 • Webpagina met informatie wat actueel wordt gehouden en formulier voor de aanmelding in de website van De Kunstbrug  incl betaal-link,
 • Stimuleren van pr door de kunstenaars en pr via de socmedia kanalen van De Kunstbrug.
 • Printen van de kaartjes (vaste)afmeting 85x55 mm (visitekaartje).

De reden dat we per kunstenaars een symbolisch bedrag van € 5,00 vragen. 

Inschrijfformulier SMK - De Kunstbrug

Verzoek is om alle vragen in te vullen en de betaling ( zie bovenstaande groene button) vooraf te doen zodat de Kunstbrug aan de slag kan met het organiseren van de expositie SMK.

Verzoek is om je werken in jpg/png/pdf toe te sturen. 1 bestand per aangeboden upload.