Feest van de Geest Kampen

SmK is een groep voortgekomen vanuit de voorbereidende gesprekken waar we alle aan hebben kunnen deelnemen in 2019.


Oftewel vanuit een de klankbordgroep is een kopgroep ontstaan, te weten: Jan Nuij - Grakk, Douwe Buwalda - Work hearth en Huize Maria, Hendrik Jan - Quintus , Andrea Veltman - Quintus, Mirriam Bouwmeester - de Kunstbrug.

Kunst, cultuur en cultureel erfgoed Kampen heeft alles in zich om een culturele koploper te worden van alle Hanzesteden. Dat staat of valt met een solide basis voor kunst, cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Kunst en cultuur verbinden, vormen en inspireren mensen, verrijken de lokale samenleving en maken de stad levendig en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Daarom willen we, aldus Coalitieprogramma gemeente Kampen 2018 – 2022, de kwaliteiten van Kampen op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed koesteren en versterken en toegankelijk maken voor alle inwoners. We, Coalitieprogramma gemeente Kampen 2018 – 2022, zoeken regionale en (inter)nationale samenwerking waar dat meerwaarde heeft voor Kampen.

Wat gaan we doen, waar zijn we mee bezig: ieder vanuit zijn stichting en of vereniging, organisatie
Binden en Borgen!
Samenwerken. samen bouwen - broeden aan, 1 broedplaats,
Dat is een handreiking naar elkaar, zonder concessies, om vanuit elkaars beleving en expertise,  1 doel na te streven. 

Aldoende is er gestart met bijeenkomsten, plannen uitvouwen, opstarten van Open dagen, projecten aangegaan met diverse instanties ( gemeente, scholen, bedrijfsleven, kerken en winkeliers), ( vele  overigens doorgeschoven naar 2021)  er is een Pilot gestart in Huize Maria waarin kunstbeoefenaars uit Kampen en omstreken alvast proeven hoe inspirerend het werkt om samen met een bekende of onbekende in korte tijd een presentatie te geven waar we alle zichtbaarheid uithalen. Prachtig verslag in de Brug

Zichtbaar worden en blijven. Vele kanalen off en online zijn gratis, waar we veel gebruik van maken. Ieder op zijn/haar manier.
Zichtbaar zijn met 1 grote groep. daarvan is het de kunst om het behouden van de verschillende groepen, samenstellingen en organisaties, te waarborgen. Dat de identiteit niet verloren gaat ondanks de samenwerking.
Dat is
Zichtbaar zijn als 1 overkoepelend kunstenaarsplatform. 
dat is
elkaar Binden en Borgen.

Fase 2
wat we nu doen, is werken aan de fundamenten,
waarborgen van continuïteit, vele ( wellicht voor nu ondenkbare) verbindingen maken waarmee gebouwd kan worden aan de toekomst.
Het is met elkaar - voor elkaar, 1 broedplaats.

De Kunstbrug vertegenwoordigd de Kunstenaar. Praat/denkt mee met de Kopgroep, Spijkers met Koppen. Wat zou er aangepast/verandert/bewaart/omarmt moeten worden.  Meld je aan zodat we samen 1 stem laten horen. 

Fase 3
Concept rapportage is besproken met wethouder I van de Sloot. Er zal een nav dit rapport een plan de campagne worden opgesteld. Bestuur de Kunstbrug is in gesprek met gemeente afdeling Vastgoed en afdeling Cultuur om de Broedplaats in stenen werkelijkkheid te gieten. Meer nieuws volgt.

Meer informatie

Stel een vraag

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief