Nieuwe datum; 16 april 2022.

Vanwege de Coronavirus en daarin genomen besluit door het samenwerkingsverband Overijssel Viert Vrijheid en provinciebestuur, sluit De Kunstbrug zich aan om de feestelijkheden omtrent 75 Vrijheid volgend jaar 16 april 2022 te vieren. 

H E T   B U N K E R   P R O J E C T

Op 16 april 2022 vindt het 75ste lustrum van de bevrijding  in Kampen plaats.
Vrijheid, een groot goed, dat niet iedereen gegeven is, maar voor ons 'gewoongoed' is geworden. Daarom willen wij op een bijzondere wijze benadrukken dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. De kazemat is in `19 en `20 en `21 en wederom  2022 door De Kunstbrug, met toestemming van afdeling Vastgoed gemeente Kampen, in adoptie genomen. Hierop werd een prachtig plan ingediend door beeldend kunstenaar Aukje Regeling. Een plan dat wij als De Kunstbrug omarmen, omdat het doel voorziet in waar onze organisatie voor staat: Kunst als dragende factor, verbinding zoeken, samenwerking, voor en met elkaar, maatschappelijke meerwaarde, educatie en bewustwording.
Het doel is om de bunker op 16 april 2022 beschilderd te hebben, waarbij  de ‘onthulling’ officieel  door de burgemeester dhr B Koelwijn wordt verricht.
Om dit eindresultaat te behalen hebben wij vier middelbare scholen in Kampen benaderd om elk een zijde van de bunker in het thema vrijheid te beschilderen. Vrijheid belichaamd in de vorm van een verbeelding dat voor die school vrijheid symboliseert. Vraagstelling bij dit project is; wat betekent vrijheid: vroeger, nu, maar ook in de toekomst?

Plan van aanpak
Van vier scholen worden per school +- vijf afgevaardigden gekozen (door de school zelf) die zullen gaan deelnemen aan het bunkerproject daarvan de uitvoering. Gevoed door workshops en lezingen vanuit de school en/of mensen met een oorlogsverleden. De ontwikkeling, bewustwording, nieuwsgierigheid en creativiteit die hiermee ontstaat, wordt geleid naar het maken van een verbeelding. Samen met de afgevaardigden wordt vervolgens gewerkt aan het ontwerp, met studies, schetsen, stencils dit allemaal onder begeleiding van kunstenaars.

Om verbinding en uniformiteit te krijgen, worden de portretten uitgevoerd in blauw/wit (de kleuren van Kampen) en de verbindende kleur wordt rood. 

De weg naar de tot standkoming zal worden gedocumenteerd ( gefotografeerd/ gefilmd) om een documentaire (RTV Oost) en website ( de Kunstbrug) tot stand te brengen, wat een prachtig naslagwerk oplevert voor alle betrokken partijen: een bijzonder naslagwerk over een bijzonder project.  

Belangrijkste doelstellingen

 • On en offline bewustwording oorlogsverleden – vrijheid, vergroten.
 • Bezoekers informatie verstrekken dmv de website/socialmedia, fotografie en film over het bunkerproject
 • Samenwerking met kunstenaars, voortgezetonderwijs leerlingen/leraren, oorlogsslachtoffers verleden en heden
 • Samenwerking gemeente Kampen en haar bewoners.
 • Samenwerking bedrijven in Kampen en omstreken
  Meerjarenproject.
 • Duurzaamheid van het project

  Planning (zoals het was opgezet in 2020)
  Door middel van een maandelijkse planning weet u wat er te gebeuren staat.
  Maart 2019:   - Vooronderzoek, uit werken presentatie.
  April 2019:
  - Presentatie gebruiken voor scholen, participanten,- Afspraken met directieleden van scholen
  - Toezeggingen van scholen/afdelingen/leerkrachten
  - Toezegging van de gemeente Kampen adoptie de kazemat van Kampen 2019-202
  Mei/juni 2019: - Gesprekken met leerkrachten van scholen om het project en de invulling door te spreken. Bedoeling is dat het project tijdig vorm krijgt, zodat het in het educatieve  programma van het nieuwe schooljaar kan worden opgenomen en uitgevoerd.
  Juli 2019: - contacten met de diverse kunstenaars, filosofen, geschiedkundigen en maatschappelijk deskundigen en mensen met een oorlogsverleden heden en verleden
  Aug 2019: - Voor nieuwe schooljaar check: planning doornemen van de samenwerking
  Sept 2019: - Werven afgezanten per school. Start van de uitvoerende fase onder begeleiding Aukje Regeling en de Kunstbrug.

De scholen die momenteel meedoen zijn:
Pieterzandt, Almere en Via, Ichthus. AZC 
We zien we in deze de AZC als de verbindende factor.  staat voor de toekomst - integratie en samenleven.

Okt-jan 19/20: - Workshops en lezingen op scholen. De ontwikkeling, bewustwording, nieuwsgierigheid en creativiteit die hiermee ontstaat, wordt geleid naar het maken van een portret/impressie van de Vrijheid
Februari 2020: - Conclusies: tot welk portret/impressie ben je gekomen als school. Studies maken, ontwerpen, stencils.
Maart/April 2020:  Uitstel ivm de Covid-19-> Start van werkzaamheden en uitvoering April 2021. Opbouw steigers rondom de kazemat. Prepareren van het beton , nieuwe coating. Vanaf 2 april wordt gestart per school met de beschildering van de bunker.

17 april 2021onthulling van de portretten geschilderd op de kazemat door de scholen. Opening door Burgemeester Koelewijn van 14.00-15.00 .
18  April: Opening van de expositie in de Stadskazerne in samenwerking met het Stadsarchief Annelies Rijkhoff ( Verleden: bevrijding van Kampen.
Heden, beleving van de Vrijheid door scholieren en kunstenaars uit Kampen en de regio.

Meer informatie

Stel een vraag

Aanmelden voor De Kunstbrug -nieuwsbrief